EITA s.r.o.

cs
EITA s.r.o.
ODESLÁNÍ

Pořádková služba

Poskytujeme pořadatelské - pořádkové služby jak na malých společenských akcích, tak i na větších akcích, například sportovních nebo kulturních událostech, kde je vysoká koncentrace lidí, a tím i vyšší riziko vzniku nevítaných situací.


Cílem pořadatelské či pořádkové služby je zejména působit preventivně, zabezpečit záležitosti veřejného pořádku, zamezit výtržnictví, fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení a techniky organizátorů akce. Fyzická ostraha má v rámci ochrany osob a majetku na starosti např. tyto činnosti:

 • kontrola a případné zabránění vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor
 • kontrola oprávněného vstupu osob do vyhrazených prostor
 • kontrola výskytu neoprávněných předmětů
 • koordinace davu lidí
 • kontrola chování osob v určeném prostoru
 • zajištění pochůzkové činnosti
 • kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek
 • provádění pořádkové služby při speciálních, kulturních, sportovních a společenských akcích
 • kontrola parkování na vyhrazených místech
 • dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • asistence při vyklízení obecních bytů a další činnosti dle pokynů zadavatele

EITA s.r.o.

Adresa:
Tovární 197, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 152 751
E-mail:
info@eita.cz
WWW:
http://www.eita.cz