EITA s.r.o.

cs
EITA s.r.o.
ODESLÁNÍ

Pult centralizované ochrany

Pult centrální ochrany (PCO) je koncové technické zařízení, do něhož je přenášen signál z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS, EPS, CCTV), které nepřetržitě monitorují střežené objekty.

 

Možnosti pultu centralizované ochrany

Přenos dat může být realizován podle přání zákazníka:

 • prostřednictvím pevných hovorových telefonních linek
 • prostřednictvím GPRS spojení
 • prostřednictvím kanálu GSM
 • prostřednictvím LAN spojení

 

PCO Eita s.r.o.
Vstup do služby MOJE PCO


Pult centrální ochrany od EITA s.r.o., to je rychlost a zodpovědnost.

Operátor bezpečnostní agentury EITA je schopen podle přijatých informací určit přesně místo v objektu, ve kterém bylo zjištěno narušení. Okamžitě je vyrozuměna výjezdová operativní skupina, která po příjezdu na místo zjistí stav narušení objektu a podle závažnosti tohoto narušení přijímá další opatření včetně vyrozumění zákazníka, Policie ČR, HZS, ZZS případně zahájí střežení objektu do příchodu odpovědných osob zákazníka.


Pro všechny typy objektů a jejich umístění lze předpokládat dojezdovou dobu zpravidla do 15 minut od přijetí poplachového signálu. Výjezdové operativní skupiny jsou ve spojení s operátorem PCO prostřednictvím radiostanice a mobilního telefonu a jsou tvořeny zpravidla dvěma členy.


Co je PCO?

Pult centrální ochrany (PCO, angl. ARC = Alarm Receiving Centre) je středisko multimediálního Dohledového a poplachového přijímacího centra. PCO přijímá monitorovaná data a informace o stavu poplachových systémů.


Jak funguje PCO?

Ve směnách nepřetržitého provozu PCO se v dálkové ostraze objektů střídají operátoři PCO. Ti bedlivě sledují střežené zóny monitorované pomocí napojení PCO na bezpečnostní čidla, kamerový systém nebo EZS. Dojde-li k odchylce od normálu, reagují operátoři neodkladně dle smluvené dohody, např. výjezdem jednotky PCO, informují kontaktní osoby, případně další složky IZS


Napojení na PCO

Napojení na PCO (pult centrální ochrany) a přenos informací probíhá formou předávání dat prostřednictvím digitálních komunikačních formátů, které umožňují přenos plného rozsahu událostí generovaných monitorovacími systémy nebo formou předávání stavových signálů.


Na co se PCO napojuje?

 • CCTV = bezpečnostní kamerové systémy - CCTV spočívá ve využívání kamer pro sledování střeženého objektu a archivaci natočených záběrů.
 • EZS = elektronické zabezpečovací systémy (čidla) - Tento elektronický zabezpečovací systém slouží pro detekci vstupu nebo pokusu o vstup do objektu.
 • EPS = elektronické požární systémy - Jedná se o elektronickou požární signalizaci, která zajišťuje včasné ohlášení požáru v objektu.

CCTV

 • Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů.
 • Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize.
 • Napojením tohoto systému společně například s EZS na PCO získají operátoři PCO možnost lépe vyhodnotit příčinu poplachu na objektu a mohou dále předat informaci oprávněným osobám zákazníka, nebo vyslat výjezd ke kontrole objektu.

EZS

 • Elektronický zabezpečovací systém (EZS), též označován jako poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), je jednoúčelový poplachový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci.
 • Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EZS, která může být pomocí dálkového přenosu připojena na PCO.
 • PCO pak v případě vyhlášení signálu poplach – vloupání, či tíseň informuje oprávněné osoby zákazníka, nebo vyšle jednotku ke kontrole objektu.

EPS

 • EPS neboli elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci požáru.
 • Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS, která může být pomocí dálkového přenosu připojena na PCO.
 • PCO pak v případě vyhlášení signálu požár informuje oprávněné osoby zákazníka, nebo vyšle jednotku ke kontrole objektu.

 

Pult centrální ochrany v rámci České republiky - pult centrální ochrany poskytujeme v rámci celého území České republiky.

EITA s.r.o.

Adresa:
Tovární 197, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 152 751
E-mail:
info@eita.cz
WWW:
http://www.eita.cz