EITA s.r.o.

cs
EITA s.r.o.
ODESLÁNÍ

Ostraha objektů

Ve střežených prostorách vykonává fyzická ostraha objektů všechna bezpečnostní opatření, která slouží k prevenci bezpečnostních rizik a k zamezení újmy na zdraví, škod na majetku a následných finančních ztrát. Veškerá režimová opatření přizpůsobíme na základě Vašich požadavků tak, abychom Vám poskytli co nejvyšší úroveň této bezpečnostní služby a zároveň Vás co nejméně omezovali.

Poskytujeme následující služby v oblasti ostrahy objektů:

Vypracujeme plán
pro výkon strážní služby pro Váš objekt, jelikož každý objekt si žádá jiné nároky na zabezpečení. Naše fyzická ostraha objektů má v rozsahu svých povinností například tyto činnosti:

 • Zamezení vstupu neoprávněným osobám
 • Kontrola a zamezení vstupu s nepovolenými předměty
 • Vytipování podezřelých osob, zamezení krádeží či vandalismu
 • Vrátné či recepční služby
 • Evidence vjíždějících a vyjíždějících vozidel
 • Monitoring bezpečnostních kamer
 • Pochůzky areálem (kontrola oplocení apod.)


Dohled nad objektem mohou naši pracovníci provádět nonstop (tj. 24h denně ve směnách), v určenou dobu nebo formou nepravidelných pochůzek a kontrol mobilní hlídky.

Naše fyzická ostraha objektů je uniformovaná. Na přání klienta či vzhledem k typu objektu lze tuto bezpečnostní službu provádět i v civilním oblečení.

Zajišťujeme ostrahu a ochranu majetku a osob v rámci České republiky formou fyzické a technické ostrahy

Fyzická ostraha je dále dělena na objektovou a recepční službu, a to na vnitřní i vnější ostrahu a je zaměřena na:

 • Průmyslové, městské objekty
 • administrativní centra, budovy
 • hotelové a rekreační objekty
 • obchodní centra, obchody, provozovny
 • obchodní řetězce,

Fyzická ostraha s pokrytím bezpečnostních rizik

Základním předpokladem pro řešení fyzické ostrahy je vypracování interního dokumentu pro výkon ostrahy a ochrany, která je zpracována společně bezpečnostní službou a zákazníkem s cílem pokrýt všechna bezpečnostní rizika, jako je zabránění případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému ničení majetku. Svůj objekt však můžete zabezpečit i dálkově pomocí využití elektronické zabezpečovací techniky a jejího napojení na PCO, který neustále monitoruje stav zabezpečení objektu.


Fyzická ostraha objektů

Ostrahu a ochranu objektů poskytujeme v rámci celého území České republiky. Disponujeme proškolenými zaměstnanci, kteří jsou schopni kvalifikovaně střežit Váš objekt.

EITA s.r.o.

Adresa:
Tovární 197, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 152 751
E-mail:
info@eita.cz
WWW:
http://www.eita.cz